Wskazówka

W tym formacie reportażu udostępniamy obok zdjęć i treści również dźwięk , dlatego prosimy o odpowiednie ustawienie głośników w systemie.

Poprzez mysz lub strzałki na klawiaturze zostanie przywołany kolejny rodział strony.

Przesunięcie spowoduje przejście do kolejnego rozdziału

Rozpocznij

Arqus

Logo https://www.goodtoknow.pl/arqus

Wstęp

0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Granada, Bergen, Graz, Lipsk, Lyon, Padwa, Wilno a teraz Minho i Wrocław. Wspólny cel dla studentów, profesorów, badaczy i administracji: zmiana w uniwersytet i naukę bez barier skupioną na ludziach i międzynarodowej współpracy. 

Do początku

Ogólne

Sojusze powstały po to, by nauczyciele akademiccy, badacze z różnych krajów, wykorzystując potencjały swoich placówek wspólnie kształcili studentów i doktorantów oraz prowadzili badania. Są one finansowane z grantów Unii Europejskiej przeznaczonych właśnie na wspieranie projektów w sojuszach uczelni badawczych.

Komisja Europejska finansuje w Europie 41 sojuszy. Arqus w momencie powstania w listopadzie 2018 roku był jednym z najlepiej ocenionych przez komisję konkursową w Brukseli. Teraz te Uniwersytety do swojego grona zapraszają Uniwersytet Wrocławski.

To dla wrocławskiego uniwersytetu milowy krok. Staje się uniwersytetem w europejskiej sieci.

Sieci Arqus.
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Sojusze uniwersytetów europejskich:
- wypracowują wspólne programy nauczania (licencjackie i magisterskie)
- tworzą wspólne projekty stacjonarne i zdalne (kursy od dwóch tygodni do pół roku)
- organizują wspólne kursy, w których bierze udział kilka uniwersytetów i ich studenci.

Sojusze uniwersyteckie to tzw. "uniwersytety przyszłości". To oferta dla studentów i pracowników nowych form kształcenia i mobilności.


prof. UWr. Patrycja Matusz, prorektorka, koordynatorka Arqus na Uniwersytecie Wrocławskim

Do początku
Ale to także, jak wyjaśnili studenci na jednym z workshopów Arqus w Wilnie: „arqus” czyli „are us” - „to jesteśmy my” Sojusz faktycznie ma skupiać się na potrzebach ludzkich, promować wielojęzyczne, międzynarodowe, przedsiębiorcze i innowacyjne podejścia w edukacji, badaniach i innowacji.
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Komisja Europejska wskazuje, że ma na to specjalną pulę pieniędzy na badania np. w programie Horyzont Europa.

Od 2018 roku sojusze tak działają. Aplikują o pieniądze na projekty badawcze w ramach Horyzontu 2020 a obecnie Horyzontu Europa.

Do początku
 
Do początku
 
Do początku
Unia Europejska przeznacza specjalną pulę grantów na badania, jeśli są one prowadzone w międzynarodowym gronie. Z jednej strony jest ważne by studenci i naukowcy byli z różnych uniwersytetów. By nastąpiło tak zwane "sieciowanie". Z drugiej każdy z Uniwersytetów w sieci ma jeden obszar badawczy, który koordynuje.

Czym zajmie się Wrocław? 
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Wszystkie moduły, które są opracowywane w nowej aplikacji są modułami interdyscyplinarnymi. Np. Bergen i Graz odpowiada za moduł zielonej energii. Lipsk i Granada za badania nad sztuczną inteligencją. Ale priorytetem dla wszystkich w sieci Arqus są aspekty wielojęzyczności, wielokulturowości, integracji i współpracy europejskiej.

Do początku
Uczestnictwo w międzyuniwersyteckiej wymianie studenckiej. Współpraca i badania ze studentami z innych krajów. Poprawa znajomości języków obcych. Udział we wspólnych programach Arqus. Szkoły letnie. Workshopy. Tworzenie nowych zespołów badawczych. Otwarty dostęp do laboratoriów i sprzętu dla każdego z Uniwersytetu Wrocławskiego na każdym z pozostałych ośmiu uniwersytetów.

Sprawdź na Arqus-alliance.eu.

Poznaj możliwości, które zmienią Twoją przyszłość. Naszą przyszłość.

Sojusz Arqus z Uniwersytetem Wrocławskim.
Do początku

Studia

 
Do początku
W tym czasie realizujesz projekt badający zmiany klimatu w rejonach zimnych…. Stąd najbliżej do stacji polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie. Albo workshop o fenomenie współczesnej literatury skandynawskiej.

Bergen to brama do krainy fiordów - ale również drugie największe miasto Norwegii, trzeci co do wielkości uniwersytet w kraju - 18.000 studentów, 4 tysiące pracowników 7 fakultetów. Priorytetowe obszary badawcze to badania oceaniczne, klimatyczne i nanotechnologia. Samo Bergen to portowe miasto z bogatą historią, kulturalna stolica kraju, bo wydarzeń artystycznych dzieje się tu więcej niż w Oslo.

Sprawdź na urb.no
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Potem organizowane są m.in. spotkania robocze, seminaria, szkoły letnie, szkoły zimowe, różne formy Workshop'ów. W czasie tych roboczych spotkań wypracowuje się wspólne plany badawcze.

Następnie powstają międzynarodowe zespoły, by móc aplikować i korzystać z różnych środków na badania.

Do początku
Uniwersytet powstał w 1585 roku. Obecnie ma tylko 6 wydziałów. Ale uwaga - Wydział Nauk Przyrodniczych jest olbrzymi - to 10 odrębnych instytutów. Priorytetowe obszary badawcze to m.in. powiązanie biologii człowieka z medycyną, regionalne zmiany klimatyczne, powiązanie badań podstawowych z aplikacyjnymi, kwestie europejskie i sztuczna inteligencja. Po zajęciach?  Powinieneś udać się na wzgórze Schlossberg lub do któregoś z parków znajdujących się wokół ścisłego centrum.

Zajrzyj na uni-graz.at
Do początku
Litwini są znakomici w wykorzystywaniu wirtualnych technik uczenia. A może poloniści pojadą tam stacjonarnie na cały semestr? Uniwersytet Wileński został założony w 1579 przez króla Stefana Batorego. To trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów po Krakowie i Królewcu i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i Północnej. Dziś Uniwersytet Wileński to ponad 3 tysiące pracowników akademickich i 25 tysięcy studentów.

Więcej na: https://www.vu.lt/
Do początku
Uniwersytet w Lipsku - jeśli chcesz się nauczyć niemieckiego jako języka obcego - tylko tam, zresztą możesz także nauczyć się polskiego, bo uniwersytet ma znakomitą Filologię... Polską.

Silnymi obszarami badawczymi dziś są między innymi bioróżnorodność, choroby cywilizacyjne, człowiek i mózg czy język i kultura w zdigitalizowanym społeczeństwie. Założony w 1409 roku, dziś to 30 tysięcy studentów, 14 fakultetów i 150 kierunków studiów.https://www.uni-leipzig.de/
Do początku
0:00
/
0:00
Rozpocznij video
Arqus już taką współpracę prowadzi i w nowym rozdaniu chce to wzmacniać. Projekty badawcze, które chcemy proponować w sojuszu będą odpowiadały na potrzeby codzienności i biznesu. Ponadto coraz mocniej włączamy do tworzenia naszych programów kształcenia i kursów przedmiotowych przedsiębiorców. Oferta dydaktyczna ma być dopasowana do potrzeb rynku a nasi absolwenci na rynku pracy coraz lepiej postrzegani. Także programy oparte na mobilności studentów - lepiej przygotowują ich na potrzeby np. wrocławskich i polskich firm. A same programy często w swej tematyce dotyczą relacji z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Do początku
 Motto uniwersytetu „Universa Universis Patavina Libertas" (Wolność Padwy jest absolutnie dla każdego) podkreśla wolność myśli i opinii, które ma charakteryzować uniwersytet od jego powstania. Uniwersytet w Padwie jest drugim najstarszym uniwersytetem we Włoszech, a także piątym (zachowującym ciągłość instytucjonalną) na świecie. Rok 2022 to 800 lat istnienia tej uczelni. Zajrzyj na unipd.it

Do początku
To tu mieści się „centrala sojuszu”. Szczególnie przyciąga do siebie i swoich przestrzeni badawczych doktorantów. Ale ma także bardzo silne dyscypliny humanistyczne i ścisłe - takie jak translatoryka czy informatyka. Jak mówi przysłowie hiszpańskie: "Kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział". Położone na wzgórzach miasto zaprasza do uniwersyteckiego campusu.

Sprawdź na ugr.es
Do początku
 Wielu Polaków zna ten uniwersytet - bo prowadzone są tutaj intensywne kursy języka portugalskiego.

Minho to nazwa krainy geograficznej - bo Uniwersytet znajduje się w Bradze.

Nowoczesny, bo założony zaledwie w 1973 roku uniwersytet stawia na międzynarodową współpracę i projekty badawcze dla ścisłowców. Minho to 12 „szkół” i instytutów w trzech campusach. Zajrzyj na umgnho.pt
Do początku
Miasto podobnej wielkości do Wrocławia, ale ma znacznie więcej studentów. W Lyonie uniwersytety są ze sobą połączone. W Arqus działają trzy. Całe miasto to aż 156 tysięcy studentów. Do tego 5 tysięcy doktorantów w 17 szkołach doktorskich, 192 laboratoria w tym jedenaście tzw.Labex. 6800 pracowników naukowych i dydaktycznych. Sam Lyon to trzecie miasto Francji po Paryżu i Marsylii. Zajrzyj na strony uniwersytetów w Lyonie działajacych w sojuszu Arqus:
Univ-lyon1.fr
Univ-lion3.fr
Univ-st-etienne.fr
Do początku
0:00
/
0:00
Sojusz z partnerami z całej Europy - z uniwersytetami w Bergen, Grenadzie, Grazu, Lipsku, Lyonie, Minho, Padwie, Wilnie to wielka szansa dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Tworzymy sieć, która będzie zapewniać naszym studentom i badaczom najlepsze możliwości rozwoju, kształcenia w najlepszych ośrodkach europejskich i badań na najwyższym światowym poziomie.

Chcemy wpływać na europejski świat nauki. W sojuszu będziemy starać się o środki z kolejnego konkursu na wsparcie sieci uniwersytetów europejskich. Chcemy intensyfikować współpracę, integrować programy nauczania.

Mam nadzieję, że w przyszłości ta sieć przekształci się w prawdziwy uniwersytet europejski.

Do początku
Przewiń aby czytać dalej Swipe to continue
Przesuń aby zobaczyć tekst